شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی دراولین روز نشست سه روزه ققنوس در تورنتو – کانادا

#نشست_ققنوس با حضور #شاهزاده_رضا_پهلوی و همسرش #یاسمین برگزار شد. شهر تورنتو در کانادا میزبان نشست سه روزه ققنوس است که با هدف بررسی مسائل و مشکلات #ایران و ارائه راهکار علمی برگزار می‌شود