شاهزاده رضا پهلوی و آبی که در خوابگاه خفتگان ریخت

یکروز پس از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی، علی خامنه‌ای مطابق رویه تمامی‌ رژیم‌های تمامیت‌خواه، به سردمداران رژیم درباره بازگشت نظام پادشاهی مشروطه هشدار داد و طرفداران آن را «مرتجع» خواند. اما در عرض سه روز گذشته این واکنش برخی  فعالین سیاسی خارج از کشور نیز بود که اسباب مطرح شدن سوالات جدی در مورد مواضع آنان نسبت به رژیم در بین جوانان گردیده است.  برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها لازم است به مفهوم شهامت اخلاقی و اقبال آن در بین فعالین سیاسی از گرایش‌های مختلف بپردازیم.

* یادداشتی از بهمن جلدی در کیهان لندن

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#براندازی

#ایران

@Unikador