شاهزاده رضا پهلوی: همبستگی برای نجات ایران را سرلوحه عمل قرار دهید

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ضمن قدر‌دانی از تک‌تک هم‌میهنانی که در روز‌های گذشته با حضور در گردهمایی‌های خارج کشور، از دوسلدورف و لس‌آنجلس تا مونیخ و بروکسل، شعله انقلاب ملی ایران را برافروخته‌تر کردند خواستند تا با سرلوحه قرار دادن همبستگی مثال زدنی در این گرد‌همآیی‌ها، تفرقه‌انگیزان را ناکام بگذارند.

#انقلاب_ملی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

@Unikador