شاهزاده رضا پهلوی: می‌خواهم تاریخ ساز باشم! نه نویسنده آن

گزارشی از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با کانال پنج فرانسه

«آنچه در گذشته روی داده، بخشی از تاریخ ماست و تاریخ در مورد پدر من قضاوت خواهد کرد. من اینجا نیستم که تاریخ بنویسم! بلکه اینجا هستم تا تاریخ را بسازم!»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

 #برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador