شاهزاده رضا پهلوی: محکم بمانید و سنگر خیابان را تَرک نکنید

شاهزاده رضا پهلوی:

«ما از هم‌میهنانمان خواستیم که خیابان‌های ایران را ترک نکنند؛ ما نیز نبایستی سنگر خودمان را ترک کنیم! می‌دانم این باور را دارید، به خودتان باور داشته باشید! انگیزه داشته باشید! من شکی ندارم که پیروز خواهیم شد!»

شنبه ۵ فروردین ۲۵۸۲ / جشن تیرگان/ تورنتو/ کانادا

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador