شاهزاده رضا پهلوی: قطار ایران در بهمن ۵۷ از ریل ترقی و تمدن خارج شد

شاهزاده رضا پهلوی ضمن تسلیت و همدردی با خانواده قربانیان حادثه ریلی قطار مشهد-یزد، آن را نمادی از وضعیت ایران بر شمردند که در بهمن ۵۷ از ریل ترقی و تمدن خارج شد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador