شاهزاده رضا پهلوی: فریاد رضاشاه روحت شاد، نشانه خواست روشن ملت ایران برای تاسیس یک دولت ملی است

پیام شاهزاده رضا پهلوی در زادروز رضاشاه بزرگ:

«امروز زادروز رضاشاه بزرگ است. این روزها که مدارس و دانشگاه‌ها هدف حمله ارتجاع، زنان در بند خشک‌مغزان، اقتصاد کشور اسیر فساد و بی‌کفایتی، و استقلال و آب و خاک کشور بازیچه خیانت و زبونی است، ملت ایران با فریاد رضاشاه روحت شاد، روشن‌تر از همیشه خواهان تاسیس یک دولت ملی هستند.»

#ملت_ایران

#رضاشاه_روحت_شاد

#رضاشاه_بانی_رفاه

@Unikador