شاهزاده رضا پهلوی: ضحاک جوان‌کش را ناکام بگذارید

در پی تایید حکم قرون وسطایی اعدام برای چند تن از جوانانِ میهن در اصفهان، شاهزاده رضا پهلوی  شامگاه روز یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۲۵۸۲ ، در پیامی  با انتشار تصاویری از این جوانان برومند از ملت بزرگ ایران  خواستند تا  اجازه ندهند که ضحاکِ جوان‌کش و عواملش جان‌های بی‌گناه دیگری را بگیرند و مادران دیگری را سوگوار کنند.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador