شاهزاده رضا پهلوی: سرنگونی رژیم کنونی، تنها راه باز گرداندن عزت نفس ایرانیان و نجات ایران است

همزمان با انتشار تصویری تلخ و دلخراش از دختری که برای گرم شدن، دست‌هایش را مقابل اگزوز اتوبوس شرکت واحد گرفته، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی تنها راه باز گرداندن عزت نفس ایرانیان و نجات ایران از دست این سیه روزی را سرنگونی رژیم نکبت اسلامی عنوان نموده و از همه خواستند تا در این راه تلاش کنند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#نه_به_جمهوری_اسلامی‌

#ایران_متحد

@Unikador