شاهزاده رضا پهلوی: سربازان واقعی وطن می‌میرند و دژخیمان در ناز و نعمت به سر می‌برند

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مرگ یکی از جانبازان جنگ، با انتشار پیامی به مرگ دلخراش این سرباز واقعی وطن واکنش نشان داده و نوشتند: به زودی و در فردای آزادی، جانبازان و سربازان میهن به جایگاه شایسته خود خواهند رسید.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#سربازان_وطن

#جهانگیر_آزادی

@Unikador