شاهزاده رضا پهلوی در یازدهمین سالروز آسمانی شدن شاهپور علیرضا پهلوی: همیشه به یادت هستم

شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر ویدئویی از سخنرانی خود در مراسم رسمی‌ یادبود شاهپور علیرضا پهلوی در مریلند واشنگتن به تاریخ  ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱ چنین نوشتند: «همیشه به یادت هستم! »

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#شاهپور_علیرضا_پهلوی

#همیشه_به_یادت_هستیم

@Unikador