شاهزاده رضا پهلوی در کنار غزاله شارمهد: ما زیرِ بارِ مماشاتِ غربی‌ها با باجگیران نخواهیم رفت

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی که به طور همزمان با غزاله شارمهد، فرزند یکی از گروگان‌های اسیر در چنگال جمهوری جهل و جنون اسلامی در صفحه اینستاگرامشان منتشر کرده‌اند بار دیگر یادآوری کردند که ما  ایرانیان، زیرِ بارِ مماشاتِ غربی‌ها با باجگیران جهل و جنون اسلامی نخواهیم رفت.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#SaveSharmahd

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador