شاهزاده رضا پهلوی در سالروز مشروطیت: مشروطه خواست همیشگی ماست و همیشه ادامه دارد

امروز شنبه ۱۴ امرداد ۲۵۸۲ و در یکصدوهفدهمین سالروز صدور فرمان مشروطیت، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که در صفحات رسمی ایشان منتشر شده ضمن یادآوری این نکته که مشروطه یک واقعه تاریخی نبود که در نقطه‌ای از تاریخ تمام شده باشد بار دیگر تاکید کردند که مشروطه خواست همیشگی ملت ایران است و همیشه ادامه خواهد داشت.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#سالروز_مشروطیت

#ایران_معبد_ماست

@Unikador