شاهزاده رضا پهلوی در زادروز کیان پیرفلک: یاد کیان عزیز همیشه با ماست

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت زادروزِ جاوید‌نام کیان پیرفلک:

«زادروز کیان پیرفلک برای ایرانیان، یادآورِ اندوهِ از دست دادن کودکی مستعد است که آینده‌ای درخشان داشت. اما مواجهه خانواده پیرفلک با این اندوه بزرگ نیز ستودنی و درس‌آموز است که با شجاعت، سوگواری‌شان را به مبارزه با رژیم کودک‌کش برای آزادی ایران گره زدند. خانواده گرانقدر پیرفلک! یاد کیان عزیز همیشه با ماست و ما کنار شما تا بازپس‌گیری ایران ایستاده‌ایم.»

#کیان_پیرفلک

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador