شاهزاده رضا پهلوی در دانشگاه اسرائیلی حیفا: سکوت دوستان بد‌تر از فریاد دشمنان است!

فریاد‌های دشمنان فراموش می‌شود، اما سکوتِ دوستان در ذهن‌ها می‌ماند و فراموش نخواهد شد!

ظهر امروز پنج‌شنبه، ۳۱ فروردین ماه ۲۵۸۲، شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از سخنرانی خود در دانشگاه اسرائیلی حیفا گفتند که اکنون زمان تصمیم‌گیری و انتخاب فرا رسیده است. باقی جهان باید تصمیم بگیرند که آنها می‌خواهند کدام سمت تاریخ بایستند؟  آیا آنها با ما خواهند ایستاد؟ یا سکوت می‌کنند؟

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#دانشگاه_حیفا

#پیمان_کوروش

@Unikador