شاهزاده رضا پهلوی در این ۴۴ سال چه کرد؟ | از خرداد ۱۳۵۷ تا بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی

توجه: این کلیپ بر اساس رشته توئیتی از کاربر توئیتری « ـــه » با آیدی «@HeKasrehCrisis» تدوین و تنظیم شده و یونیکا سعی کرده به متن این رشته توئیت وفادار بماند. این کاربر در تمام طول این رشته توئیت طولانی از شاهزاده رضا پهلوی، با عنوان «رضا پهلوی» یاد کرده است.

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

@Unikador