شاهزاده رضا پهلوی: در ایرانِ آزاد و سکولار فردا، حکومتِ قانون؛ ضامن آزادی مذهب و باور خواهد بود

شاهزاده رضا پهلوی:

«در ایران آزاد و سکولار فردا، حکومت قانون، ضامن آزادی مذهب و باور خواهد بود و ایران دوباره به اصل خویش باز خواهد گشت.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#شطرنج_سیاست

@Unikador