شاهزاده رضا پهلوی: خامنه‌ای قاتل ملت ایران و درد آبادان، درد ملت ایران است

شاهزاده رضا پهلوی شامگاه روز پنج‌شنبه ۵ خرداد ۲۵۸۱ با انتشارِ پیامی صوتی، ضمن یاد‌آوری این نکته که ما ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری نداریم تاکید کردند که وظیفه ملی و انسانی ماست که کنار هم بایستیم و از همدیگر حمایت کنیم.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#آبادان

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador