شاهزاده رضا پهلوی جنگ با ارتش سایبری رژیم را کلید زد

شاهزاده رضا پهلوی، عصر امروز، چهارشنبه ۴ خرداد‌ماه ۲۵۸۱ با انتشار پیامی، از نشست ویژه خود با جمعی از کارشناسان امنیت سایبری خبر داده و یادآوری کردند که در این نشست به مسائلی از جمله تلاش‌های جمهوری اسلامی برای محدود کردن بیشتر دسترسی ایرانیان به اینترنت، و راهکارهای عملی برای کمک به هموطنان به ویژه در زمان اعتراضات بحث و گفتگو شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#اعتراضات_سراسری

#ارتش_سایبری

#اینترنت_آزاد

@Unikador