شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی به‌شدت از شروع فاز دیگری از انقلاب ملی ایران در سالگرد مهسا و روزهای پس از آن ترسیده است

بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی در واپسین ساعات روز آدینه ۳ شهریور‌ماه:

«جمهوری اسلامی به شدت از شروع فاز دیگری از انقلاب ملی ایران در سالگرد مهسا و روزهای پس از آن ترسیده است. عزم ملت متحد ایران برای رسیدن به آزادی و رفاهی که لیاقتش را دارند، قدرتمندتر از آن است که با کشتار و سرکوب و بگیر و ببند متوقف شود. وقتی قدرت خود را باور و اتحادمان را افزون‌تر کنیم، پیروز خواهیم شد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#روز_مهسا

#انقلاب_ملی_ایران

#ایذه

@Unikador