شاهزاده رضا پهلوی: تیر نزن

شاهزاده رضا پهلوی، با اشاره به گسترش اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران در توئیتر نوشتند:‌ در حالی که معترضان در ایران فریاد #تیر_نزن سرداده‌اند، نیروهای امنیتی به آنها شلیک می‌کنند. اکنون رسانه‌های بین‌المللی می‌توانند با انتشار خبرهای تظاهرات به معترضان کمک کنند و اجازه ندهند که آنها در سکوت رنج ببرند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#تیر_نزن

#اعتراضات_سراسری

@Unikador