شاهزاده رضا پهلوی: توافق با اهریمن راه مهارش نیست | پیروزی تنها از طریق مبارزه به دست می‌آید

پس از ۴ دهه حکومت اعتقادات «‌عصر تاریکی»، ایرانیان می‌دانند چه کسی مسئول از بین رفتن استانداردهای زندگی‌شان و از بین رفتن آزادی‌های اولیه اجتماعی و سیاسی‌شان است. هدف مردم ایران، رها شدن از این رژیم آپارتاید است. ماندلا وقتی از کشورهای دموکراتیک جهان خواست رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را تحریم کنند متوجه این موضوع شده بود و گفت که پیروزی تنها از طریق مبارزه به دست می‌آید. از جمله مبارزه‌ از طریق کارزار تحریم‌های بین‌المللی.”

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برجام

#براندازی

@Unikador