شاهزاده رضا پهلوی: تغییرات ژرفی در ایران در حال وقوع است

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار توئیتی از دیدار خود با “شورای سیاست خارجی آمریکا” خبر داد.

شاهزاده رضا پهلوی در حساب توئیتر خود نوشت: «تغییرات ژرفی در ایران حال وقوع است که موجب افزایش توجه پژوهشگران و سیاستگذاران شده است.»

شاهزاده در ادامه توییتر خود و درباره دیدارش با اعضای “شورای سیاست خارجی آمریکا” نوشت: در دیدارم با “شورای سیاست خارجی آمریکا” درباره جنبش نافرمانی مدنی علیه رژیم، از ضرورت سیاست‌هایی گفتم که به مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی کمک خواهد کرد.

شاهزاده رضا پهلوی همواره در طول ۴۰ سال گذشته بر مبارزه از طریق نافرمانی مدنی تاکید داشته اند.