شاهزاده رضا پهلوی به پدر جاویدنام پویا بختیاری: قاتلان پویا را ناکام بگذار و اعتصابت را بشکن

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در صفحات رسمی خود از آقای منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری خواستند تا با شکستن اعتصاب غذای خود قاتلان پویا را که به دنبال ساکت کردن و چه بسا حذف او هستند، ناکام بگذارد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پویا_بختیاری

#منوچهر_بختیاری

#براندازی

@Unikador