شاهزاده رضا پهلوی به نشریه سوئیسی بلیک: زمان بازگشت به ایران فرا خواهد رسید

آنچه در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید برگردان فارسی گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با نشریه سوئیسی بلیک است که روز ۲۴ اردیبهشت برابر با ۱۳ ماه می ۲۰۲۴ در این نشریه منتشر شده است.
از جمله بخش‌های کلیدی این گفت‌وگو می‌توان به پاسخ‌های شاهزاده رضا پهلوی به پرسش‌های زیر اشاره کرد:
۱. رابطه ایران با اروپا را چگونه می‌بینید؟
۲. آیا نام کشور ایران باید به نام پارس بازگردد؟
۳. پس از سرنگونی احتمالی رژیم، آیا به ایران باز می‌گردید؟
۴. شما نقش خود را در ایران فردا چگونه می‌بینید؟

#شاهزاده_رضا_پهلوی
#ایران_معبد_ماست
@Unikador