شاهزاده رضا پهلوی به ملت ایران: بازنشستگان را تنها نگذارید

در حالی‌که ایران، امروز شاهد اعتراضات بزرگِ بازنشستگان، مستمری بگیران و کسبه بود و مزدوران علی خامنه‌ای بار دیگر بی محابا به سرکوب معترضین پرداختند، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی، ملت ایران را  به حمایت و اتحاد با آنها فراخوانده و تاکید کردند تنها با اتحاد است که خواهیم توانست کشتی طوفان‌زده‌ی ایران را به ساحل امن توسعه و آزادی برسانیم.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_متحد

#فتنه۵۷

#برای_ایران

@Unikador