شاهزاده رضا پهلوی به خبر‌گزاری ادنکرونوس: رژیم سقوط خواهد کرد؛ آماده برای یک دوره انتقالی

آنچه در این پادکست صوتی می‌شنوید برگردان فارسی گزارش خبر‌گزاری «ادنکرونوس» ایتالیا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی است که روز گذشته، چهارشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۶ اردیبهشت‌ماه، در وبگاه این نشریه ایتالیایی منتشر شده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#ایتالیا

#شطرنج_سیاست

@Unikador