شاهزاده رضا پهلوی: این صدای شماست که کار من را آسانتر می‌کند! شما صدای آینده‌ی ایران هستید

شاهزاده رضا پهلوی:

«شما صدای آینده‌ی ایران هستید! دنیا را بایستی با خودمان همراه کنیم. بنابراین بدانید که صدای شما کار من را آسانتر می کند.»

آنچه در این ویدئو می‌بینید، ویدئویی از سخنرانی چهاردقیقه‌وسی‌ثانیه‌ای شاهزاده رضا پهلوی در میان هم‌میهنان مقیم ایتالیا با کیفیت صدای عالی (گرد‌آوری و تدوین شده از چند منبع) و همچنین صحنه‌هایی از استقبال باشکوه هم‌میهنان از شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی مقابل محل سخنرانی ایشان در پارلمان ایتالیاست.

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#ایتالیا

@Unikador