شاهزاده رضا پهلوی: ایمان دارم که این «روزگار تلخ‌تر از زهر» خواهد گذشت

شاهزاده رضا پهلوی در نخستین ساعات روز آدینه ۱۴ بهمن ماه ۲۵۸۱ با انتشار تصاویرِ تکان‌دهنده فرهاد میثمی پس از اعتصاب غذا که دنیایی را مات و مبهوت خود کرده است نوشتند: « فرهاد باید بماند و ایران آزاد فردا را با پوست و گوشت خود تجربه کند.»

#زن_زندگی_آزادی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#علیه_فراموشی

#فرهاد_میثمی

@Unikador