شاهزاده رضا پهلوی: از حضورم در اسرائیل خوشحالم، چرا که حس می‌کنم به ایران بسیار نزدیکم

شاهزاده رضا پهلوی:

«طبیعیه که وقتی به کشورت خیلی نزدیک باشی، می‌تونی حس کنی که چقدر همه چیز می‌تونه متفاوت از اروپا یا آمریکا باشه!»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador