شاهزاده رضا پهلوی: از تبریکِ یک پیروزی بزرگ تا هشدار جدی به قمار‌بازان ناشی

شاهزاده رضا پهلوی، شامگاه روز پنج‌شنبه سوم آذر‌ماه ۲۵۸۱ و در پی تصویب قطع‌نامه بی‌سابقه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایجاد یک هیات حقیقت‌یاب با هدف تحقیق در خصوص جنایات رژیم علیه مردم ایران با انتشار پیامی از دولت‌های پیشنهاد دهنده و همچنین حمایت‌کننده این قطع‌نامه قدردانی کرده و به آنهایی که با آن مخالفت کردند، هشدار دادند که شرط‌بندی روی اسب بازنده یعنی جمهوری اسلامی به نفع روابط آینده آنها با ملتِ ایران نیست.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#مهسا_امینی

#کیان_پیرفلک

@Unikador