شاهزاده رضا پهلوی؛ میراث زنده کوروش بزرگ | جروزالم پست | برگردان فارسی

ولیعهد ایران، هم با عمل و هم با گفتار نشان داده است که میراثِ کوروش بزرگ پابرجاست و تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و یهودیانِ سراسر جهان برای همیشه ادامه نخواهد داشت.

هیچ چیز نمی تواند پیوند عمیق بین فرزندان ایرانی کوروش کبیر، مردم ایران و قوم یهود و اسرائیل را خدشه دار کند.

همانطور که شهبانوی ایران، فرح پهلوی، خردمندانه در خاطرات خود که اخیراً بازنشر شده، نوشته است: «بذرهایی که با عشق و امید می کارید، هرگز نمی‌میرند».

نویسنده: افرت سوفر

منبع: جروزالم پست

The legacy of Cyrus’s Iran lives on in Israel

 

 

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#پیمان_کوروش

#ایران_معبد_ماست

@unikador