شاهزاده رضا پهلوی، در مصاحبه با آی ۲۴: زمان برای تغییر نهایی رژیم فرا رسیده است

با بالا گرفتن تنش های منطقه ای و فشار روز افزون بر فرقه تبهکار، می توان گفت که روز شمارش پایان این رژیم اهریمنی آغاز شده است. بسیاری از سیاستمداران درگیر با رژیم ملایان بارها گفته اند که نهایتا این مردم ایران هستند که تصمیم نهایی در خصوص حاکمیت بر ایران را خواهند گرفت .

در همین زمینه شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه ای با تلویزیون آی ۲۴ میگوید:

زمان برای تغییر نهایی رژیم فرا رسیده است.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#تغییر رژیم