شاهزاده به شروین: جهان صدای تو را شنید؛ صدایی که صدای ملت ایران و الهام‌بخش انقلاب‌شان است

شاهزاده رضا پهلوی:

«شروین عزیز! جهان صدای تو را شنید؛ صدایی که صدای ملت ایران و الهام‌بخش انقلاب‌شان است. کسب این جایزه ارزشمند را به تو و همه مردم ایران شادباش می‌گویم.»

#برای_آزادی

#برای_ایران

#شروین_حاجی‌پور

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador