شاهزاده‌ای که برای نجاتِ ایران حاضر است از جانش هم بگذرد

این روز‌ها حفظِ امنیت جانی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان بزرگترین سرمایه‌ی مردم ایران در مسیر مبارزه و عبور از جمهوری اسلامی، دغدغه‌ی ذهنی و قلبی بسیاری از هم‌میهنان است. شاهزاده‌ای که خود می‌گوید: «برای نجاتِ ایران حاضر است از جانش هم بگذرد.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#برای_ایران

@Unikador