شاهدخت نور پهلوی:” هر فردی داستانی دارد و قصه‌های زنان ایران دنیایی هستند”

شاهدخت نور پهلوی ، فرزند بزرگ شاهزاده رضا پهلوی در مقاله ای به تشریح وضعیت نقض حقوق بنیادین  زنان ایران در حکومت ملایان تبهکار پرداخته است. وی این نقض را  نظام‌مند و به معنی وضع محدودیت‌هایی حساب‌شده و متعصبانه بر استقلال آن‌ها ارزیابی میکند . شاهدخت میگوید :”  نقض حقوق زنان در ایران  تلاشی است برای خفه کردن قدرت و شجاعت طبیعی آن‌ها که باید جلوی این بی‌عدالتی ایستاد”.

#یونیکا

#نور_پهلوی

#حقوق_زنان