شاهدخت نور پهلوی به اسپکتیتور: دولتِ بایدن به وضوح در درس‌‌گرفتن از تاریخ شکست خورده است

شاهدخت نور پهلوی به اسپکتیتور: «اشتباه این است که این رژیم جنایتکار نه با هویج و نه با چماق رفتار خود را تغییر نخواهد داد. این رژیم نمی‌تواند و نمی‌خواهد رفتار خود را تغییر دهد و دولت کنونی آمریکا به وضوح در درس‌ گرفتن از تاریخ، شکست خورده است.»

نویسنده: جان پیترو

منبع: اسپکتیتور

 

#شاهدخت_نور_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

#جو_بایدن

@Unikador