شاد باش سالروز بازگشت آزادی به زنان ایران با فرمان رضا‌شاه بزرگ از مقابل محل مذاکرات هسته‌ای

 

آدینه ۷ ژانویه ۲۰۲۰ گزارشی از ادامه کمپین اعتراض به مماشاتگران غربی مقابل محل چانه‌زنی‌های رژیم اسلامی با غربی‌ها در هتل کوبورگ وین.

#دیگر_بس_است

#سیرک_مذاکرات_هسته‌ای

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador