سینه چاکان کانادا نشین فرقه تبهکار

اوایل دهه هفتاد خورشیدی، در میانه دوره‌ای که در تاریخ سراسر نکبت #رژیم_ملایان  به «دوران سازندگی» مشهور شد، عده‌ای از اعضای الیگارشی نوپای «شرکت سهامی #فرقه_تبهکار»، کشور #کانادا را به عنوان ساحلی امن برای انتقال اموال غارتی حاصل از چپاول منابع #ایران، انتخاب کردند…

#یونیکا