سیرکِ مذاکرات و دلقک‌های پرشمار: گام به گام به سوی نقطه‌ی بی‌بازگشت

درحالی‌که مذاکرات و بده بستانهای پنهانی ملاها با کشورهای غربی که این روزها به شدت نقش محافظ رژیم آیت‌الله‌ها را بازی می‌کنند، در سکوت خبری و پشت درهای بسته ادامه دارد و گهگاهی خبری درز می‌کند، لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا به پارلمان این کشور گفته است پیشرفت مذاکرات احیای برجام به اندازه کافی سریع نبوده و گفت‌گوها در حال رسیدن به «بن‌بست خطرناکی» است

#سیرک_مذاکرات

#برجام

#مماشات_بس_است

@Unikador