سپر انسانی رژیم ملاها در سوریه ؛ مدارس و آموزشگاههای تبدیل به پایگاه نظامی شده اند

به گزارش رسانه دیر الزور۲۴  ساکنان از فقدان شدید معلم ، مدارس و تجهیزات آموزشی در شهر البوکمال ، شرق دیر الزور و در شرق سوریه شکایت دارند. مزدوران شبه نظامی رژیم ایران  مدارس البوکمال را تصرف کردند و آنها را به مقرهای نظامی ، پادگانها و انبارها تبدیل کرده اند.

خبرنگار شبکه این رسانه گفته که تماس های ساکنان به منظور بهبود اوضاع آموزشی به دلیل نفوذ شبه نظامیان بی اثر است  و رژیم اسد کنترلی بر این  شبه نظامیان ندارد.

مزدوران و شبه نظامیان رژیم ملاها در ایران  مانع از زندگی مردم در نزدیکی مدارسی می شوند که نیروهای آنان در البوکمال تحت کنترل دارند.