سپاه پاسداران؛ از سبزی پلو با ماهی تا کتلت اروپایی | تهدید اروپا به پاسخ سخت

انتقام سخت! نخستین باری که سران رژیم نکبت اسلامی از این ترکیب‌واژه‌ استفاده کردند باز می‌گردد به زمان پس از حذف قاسم سلیمانی، سرکرده سپاه قدس پاسداران به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا. رویدادی که «کتلک» را وارد ادبیات سیاسی-اجتماعی ایران کرد.

از روز گذشته و پس از رای مثبت پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی ترکیب‌واژه جدیدی به ادبیات سران رژیم وارد شده. پاسخ سخت! آیا سپاه پاسداران و سرکردگانش که در طول چهار ماه گذشته و در طی روند انقلاب ملی ایران بار‌ها و بارها با سبزی پلو و ماهی در داخل کشور پذیرایی شده‌اند، باید در انتظار کتلک، این بار از نوع اروپاییش باشد؟!

#IRGCterrorists

#من_وکالت_میدهم

@Unikador