سپاه قدس چگونه کار می کند؟

چندی پیش قاسم سلیمانی در حکمی به «حسن پلارک»  به عنوان مشاور و دستیار ویژه فرماندهی ، ابعاد جالبی را از کارها و ماموریتهای سپاه تروریستی قدس آشکار کرد …

#یونیکا

#تحلیل

#مجید_محمدی