سونامی بزرگ در راه است | ما بارِ دیگر پایانی را برای آغازی تازه رقم خواهیم زد

از متن مقاله:

«تاریخ کهن ایرانزمین سرشار از پایان‌ها و آغازها است، ما دوباره پایانی را برای آغازی تازه رقم خواهیم زد. پایان رژیم آخوندی و بختک پانصد ساله شیعه‌گری، آغاز دوباره «ما» خواهد بود.»

نویسنده: امیر امیری، تحلیل‌گر و فعال سیاسی مقیم آلمان

#خانه_اصفهان

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador