سوم اسفند؛ ققنوس پهلوی

ضعف حکومت‌های مرکزی در ایران، هماره مملکت را تا آستانه‌ی فروپاشی برده است. از همین‌رو هر سال، سوم اسفند بر خلاف بی‌توجهی عوام، سیاسیون سطحی‌نگر و تحلیلگران مغرض، یادآور روزیست که کشور ما توسط ققنوس پهلوی از خاکستر خود برخاست و مردی در قاموس ارتش یک‌نفره، از فروپاشی قطعی کشور جلوگیری و روحی نوین در کالبد ملک و میهن دمید.

*یادداشتی از «فرد صابری» در کیهان لندن
#۳اسفند
#رضا_شاه_روحت_شاد
#فرد_صابری
@Unikador