سوء استفاده از اعتراضات کارگری ؛ تشدید احتمال واگذاری «هفت تپه» به ارگان تروریستی سپاه

در حالیکه ۵۷ روز از اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد  و سه روز دیگر، اعتراضات کارگران این واحد تولیدی، دو ماهه می‌شود و پس از آنکه امام جمعه حکومتی رژیم در میان کارگران معترض هفت تپه حاضر شد و بعد از عجز و لابه های فریبنده در نهایت پیشنهاد واگذاری هفت تپه به سپاه را مطرح کرد ، امروز نیز نماینده شوش در مجلس ملا-پاسدارها بر این زمزمه ها افزود .

دو روز قبل، امام جمعه حکومتی اهواز در جمع کارگران معترض هفت‌تپه حاضر شد و با نشان دادن اینکه غمخوار کارگران است ضمن اعلام مهلت سه ماهه به مسوولان برای بررسی اهلیت کارفرما و خلع‌ید از مدیرعامل فعلی، گفت که این واحد تولیدی باید از خصوصی بودن خارج شده و به نهادهایی همچون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان خمینی  واگذار شود.حال امروزمحمد کعب عمیر ، گماشته حکومت از سوی شهرستان شوش در مجلس ملا – پاسدارها در مصاحبه ای میگوید :”  من به عنوان نماینده شهرستان شوش، اولویت واگذاری را برای سازمان تامین اجتماعی قائل شدم اما از واگذاری به سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هم خوشحال می‌شوم.”

سپاه پاسداران که اکنون در تحریم ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی قرار دارد  وبه اختاپوس اقتصادی درایران نیز مشهور است با سو استفاده از اعتصابات قصد دارد مجتمع هفت تپه را نیز به بهانه اعتراضات کارگران تصاحب کند و در این صورت علاوه بر جو خفقان در این مجموعه  باید منتظر بود که مجموعه هفت تپه نیز در لیست تحریمهای ایالات متحده قرار بگیرد .