سه افشاگری شوکه کننده در یک روز | خلوت دیکتاتور‌ها و آن کارِ دیگر | حامد محمدی

سه افشاگری شوکه کننده در یک روز | خلوت دیکتاتور‌ها و آن کارِ دیگر | حامد محمدی

  • مذاکرات محرمانه رژیم با چین و روسیه برای دستیابی به « پرکلرات آمونیوم»، سوخت ویژه موشک‌های بالستیک
  • قاچاق اسلحه تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به زلزله زندگان سوریه
  • حرکت شتابان رویداد‌های منطقه‌ای به سمت یک بحرانِ ویرانگر

 

#حامد_محمدی

#گزارش_تحلیلی

#ایران

@Unikador