سهیلا حجاب به فرقه‌تبهکار: این فرزندِ کوچکِ ملتِ بزرگِ ایران هرگز شما را نمی‌بخشد

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه:

«مدعیان دین و دیانت، در این روزها و شب‌ها قرآن بر سر می گیرند و طلب عفو و بخشش به درگاه خدا می‌کنند، از کدام بخشش سخن می‌گویید وقتی ظالمانه‌ترین رفتارها را در حق فرزندان این سرزمین روا می‌دارید! من یکی از آنان هستم؛ فرزند کوچک ملت بزرگ ایران که هرگز شما را نخواهد بخشید.»

** بر اساس گزارشی از کیهان لندن

#SoheilaHungerStrike

#اعتصاب_سهیلا

#سهیلا_حجاب

@Unikador