سنگرِ خیابان | تحلیلی بر اینکه چرا انقلاب ملی ایران زیرزمینی نخواهد شد؟

انقلاب تنها با حضور مردم در خیابان‌ها تجلی می‌یابد و همه رمز پیروزی آن این است که از وضعیت منفعل به موقعیت فعال فرا روید و از زیرزمین به سطح زمین فرا خیزد. مگر فرمانده‌ی درمانده سپاه خون ریز پاسداران انقلاب اسلامی چندی پیش به جوانان نگفت که «دیگر به خیابان نیایند».

نویسنده: امیر امیری

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador