سندروم بی‌خبری سران رژیم از افزایش قیمت‌ها | هم اینوری، هم اونوری، عجب وضعِ خرتوخری

بدون شرح!

#دلار
#ننگ_بر_فتنه_۵۷
#انقلاب_ملی